Business Class

Exclusive Service

เกี่ยวกับเรา

     ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการในธุรกิจรถเช่า จากการเติบโตของธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งรถเช่าก็เป็นทางเลือกของ  NEW NORMAL LIFE เช่นกัน เรามองเห็นว่า การจะเช่ารถยนต์สักคันอาจจะมีค่าดำเนินการหลายส่วน ทำให้การเช่ารถหนึ่งคัน อาจมีค่าเช่าที่สูงขึ้น  เราจึงอยากเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ต้องการเช่ารถ (ทางเลือก) ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่สูงไป ไม่ต้องบวกค่านายหน้า เช่าตรงโดยไม่ผ่านคนกลาง ให้ทั้งคุณภาพ ความคุ้มค่า ความใส่ใจในการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ เช็คทุกระยะ เลือกเปลี่ยนอะไหล่ที่ใช่ที่สุด ตรวจเช็คทุกคันก่อนนำส่ง เน้นมาตรฐานความปลอดภัยของลูกค้าสูงสุด ให้ลูกค้าได้มั่นใจว่า เช่ารถกับเรา เปรียบเสมือนการใช้รถของลูกค้าเอง

     รถทุกคันมีการติดตั้ง ระบบ GPS TRACKING ระบุตำแหน่ง แบบ REAL TIME เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจ ปลอดภัยสูงสุด ตลอดการเดินทาง จากการให้บริการของเรา แม้จะมีรุ่นที่ให้เลือกบริการน้อย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพียงบางกลุ่ม แต่เราเชื่อมั่นว่า ด้วยการบริการที่จริงใจ ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า จะทำให้เรามุ่งมั่น พัฒนา เพื่อให้บริการกับลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกองค์กร ในอนาคตข้างหน้าต่อไป 

 

TONGPAD CORPORATION


28 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 442 ครั้ง

Engine by shopup.com